Current Environment:

Alumni | Overview

Adi Gilboa-Geffen

Aileen Li

Anders Wittrup

Angela Crespo

Ann Schlesinger

Archna Sharma

Ashish Lal

Barbara McGovern

Brooke Bollman

Caroline Junqueira

Changying Guo

Chen Gang

Deborah Palliser

Denis Martinvalet

Dennis Keefe

Derek Dykxhoorn

Dian-Jang Lee

Dipanjan Chowdhury

Dong Zhang

Edward Chen

Elaine Lee

Elizabeth O’Day

Emre Basar

Erwei Song

Fabio Petrocca

Fariyal Ahmed

Farokh Dotiwala

Felicia Ho

Francisco Navarro

Gregory Idos

Hanping Feng

Jackb Ingber

Jennifer Whangbo

Jerome Thiery

Jingyao Zhu

Jinsu An

Karla Meza Sosa

Keri Sanborn

Laura Maliszewski

Lee Wheeler

Linda Trimble

Linfeng Huang

Lisa Schlehuber

Luna de Lacerda

Madhuri Jaju

Marie Rose Schrimpf

Marshall Thomas

Michael Walch

Miguel Perales

Minh Le

Nan Yan

Nazim Bouatta

Nedim Ince

Paul Beresford

Pengcheng Zhu

Premlata Shankar

Rachel Buchsbaum

Radiana Trifonova

Rafael Barbosa

Ricardo Henriques

Robert Parkerson

Roger Ferrini

Rui Fu

Sachin Mulik

Sang-Kyung Lee 

Shen Mynn Tan

Sumit Sen Santara

Thomas McFarland

Winston Chang

Xing Liu

Yichao Wu

Ying Zhang

Zhan Xu

Zhibin Zhang

Zhinan Xia

Zhitao Liang

Zusen Fan